www.pzg.lodz.plPolski Związek Głuchych, Oddział Łódzki
www.onsi.tvTelewizja internetowa
www.onsi.plOrganizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów
www.sluchowisko.netPortal edukacyjno-społecznościowy, integrujący osoby niesłyszące ze słyszącymi