wersja pdf karta zgłoszeniowa regulamin
Ogłoszenie
konkursu fotograficznego "Twarzą w twarz"
w ramach III Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących

Celem konkursu jest ujęcie bogactwa i różnorodności oraz niepowtarzalności, jaką kryje w sobie każda twarz. Konkurs jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności oraz formą promocji sztuki osób niesłyszących.

Do wzięcia udziału w konkursie i zgłoszenia swoich zdjęć zaproszeni są wszyscy, którzy pasjonują się fotografią - zawodowcy oraz amatorzy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej www.pzg.lodz.pl.

Wszystkie prace nadesłane na adres Polskiego Związku Głuchych zostaną ocenione przez specjalnie zebrane Jury, które wyłoni zwycięzców.

Na finalistów czekają cenne nagrody rzeczowe oraz wystawa najlepszych prac podczas III Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących.

Zasady konkursu

 • Temat konkursu brzmi: "Twarzą w twarz".
 • W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Fotografie można przygotować w dowolnej technice, a zgłoszenia muszą mieć charakter odbitki fotograficznej o wymiarach od 20x30 cm do 50x80 cm.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe w formie pojedynczych fotografii lub cyklu. Cykl nie powinien przekraczad 3 zdjęć.
 • Nadesłane prace stanowić będą własność organizatorów i nie zostaną zwrócone.
 • Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać wraz z pracą konkursową.
 • Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału w konkursie.
 • Każde nadesłane zdjęcie należy opisać, umieszczając na odwrocie następujące informacje:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Wiek
Wszystkie gotowe prace z wypełnioną kartą zgłoszeniową prosimy bezpiecznie zapakować i dostarczyć najpóźniej do dnia 15.08.2009 (termin, w którym paczka musi znaleźć się w PZG w Łodzi) na adres:
Polski Związek Głuchych/ Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96
90 – 040 Łódź

Dodatkowe informacje: Edyta Lala festiwal@pzg.lodz.pl

KONKURS SPONSORUJE:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych