pdf version application form rules of competition
Ogłoszenie
konkursu teatralnego
w ramach III Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących

Celem konkursu teatralnego jest wyróżnienie zdolnych twórców, którzy często tworzą w zaciszu swojego domu i nie mają możliwości zaistnienia przed szerszą publicznością. Jest szansą, by sprawdzić swoje możliwości oraz umiejętności rówieśników z innych części Polski i Europy. Jest także formą promocji sztuki osób niesłyszących.

Zapraszamy wszystkich chętnych twórców teatru - niezależnie od tego czy jesteś amatorem czy profesjonalistą - do udziału w konkursie teatralnym.

Zgłaszać do konkursu można inscenizacje teatralne w dowolnej formie. Uczestnicy w zgłoszeniu powinni zawrzeć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz projekt konkursowy na płycie CD/DVD.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej www.pzg.lodz.pl.

Wszystkie zgłoszenia nadesłane na adres Polskiego Związku Głuchych zostaną ocenione przez specjalnie zebrane Jury, które wyłoni zwycięzców.

Na finalistów czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość zaprezentowania się podczas III Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących.

Zasady konkursu teatralnego

  • Tematycznych kryteriów - brak.
  • W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.
  • W prezentacjach przedstawić można różnorodne formy teatralne: inscenizacja wybranego utworu literatury polskiej i światowej, adaptacja prozy, teatr poezji etc.
  • Każdy uczestnik/ grupa może zgłosić tylko jeden projekt.
  • Nadesłane zgłoszenia (nagrania DVD) stanowić będą własność organizatorów i nie zostaną zwrócone.
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać wraz z pracą konkursową.
  • Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału w konkursie.
Wszystkie gotowe prace z wypełnioną kartą zgłoszeniową prosimy bezpiecznie zapakować i dostarczyć najpóźniej do dnia 15.08.2009 (termin, w którym paczka musi znaleźć się w PZG w Łodzi) na adres:
Polski Związek Głuchych/ Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96
90 – 040 Łódź

Dodatkowe informacje: Edyta Lala festiwal@pzg.lodz.pl

KONKURS SPONSORUJE:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych