wersja pdf karta zgłoszeniowa regulamin
Ogłoszenie
konkursu plastycznego "Magia Snów"
w ramach III Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących

Celem konkursu jest ukazanie świata sennych marzeń osób niesłyszących, świata bez granic, narodowości, ograniczeń czy różnic etnicznych. To świat niekończących się możliwości, miejsce, gdzie to, co niemożliwe, staje się osiągalne.

Konkurs Plastyczny jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności oraz formą promocji sztuki osób niesłyszących.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej www.pzg.lodz.pl. Wszystkie prace nadesłane na adres Polskiego Związku Głuchych zostaną ocenione przez specjalnie zebrane Jury, które wyłoni zwycięzców.

Na finalistów czekają cenne nagrody rzeczowe oraz wystawa najlepszych prac podczas III Europejskiego Festiwalu Sztuki Osób Niesłyszących.

Zasady konkursu

  • Temat prac brzmi: "Magia Snów".
  • W konkursie mogą wziąć udział osoby do 18 roku życia.
  • Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
  • Każdy uczestnik konkursu może oddać maksymalnie 2 prace.
  • Nadesłane prace stanowić będą własność organizatorów i nie zostaną zwrócone.
  • Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać wraz z pracą konkursową.
  • Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału w konkursie.
Wszystkie gotowe prace z wypełnioną kartą zgłoszeniową prosimy bezpiecznie zapakować i dostarczyć najpóźniej do dnia 15.08.2009 (termin, w którym paczka musi znaleźć się w PZG w Łodzi) na adres:
Polski Związek Głuchych/ Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96
90 – 040 Łódź

Dodatkowe informacje: Edyta Lala festiwal@pzg.lodz.pl

KONKURS SPONSORUJE:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych