Polski Związek Głuchych
ul. Nawrot 94/96
90-040 Łódź


Dyrektor Programowy III EFSON
Edyta Lala
e-mail: festiwal@pzg.lodz.pl